Skogshistoria i ord och bild

Här hittar du filmer om skogshistoriska ämnen. Filmerna är framställda i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet – SLU – i Umeå, eller egenproducerade av Banum AB.