Film

Våra skogshistoriska filmer bygger i många fall på skogsforskning från SLU i Umeå. I slutet av varje SLU-film finns en källförteckning över de arkivbilder som använts, samt lästips om du vill fördjupa dig i filmens ämne.